O projektu

Naše organizace se aktivně podílí na přípravě a realizaci vlastních vzdělávacích akcí, což je jedním z hlavních pilířů naší činnosti.

Vzhledem k současné situaci, kdy doba neumožňuje konání fyzických akcí, připravujeme seriál webinářů, ve kterých budeme srozumitelnou formou přinášet veřejnosti relevantní informace s tématy souvisejícími se zdravím a zdravým životním stylem. Webináře budou určeny pro diváky z řad pacientských organizací, široké veřejnosti a také zdravotnickým pracovníkům.

Po předcházejících dvou úspěšných webinářích vám přinášíme třetí, opět česko-slovenský webinář, pojednávající o tématu COVID-19.

Rádi bychom tímto způsobem přispěli k šíření pravdivých a užitečných informací, které, jak doufáme, pomohou nám všem k lepší orientaci v záplavě mnohdy protichůdných vyjádření veřejných činitelů, různých informačních zdrojů a „samozvaných odborníků“.

Další informace o naší organizaci a činnosti naleznete na www.ovahelp.cz

Přednášející

Dovolte nám představit ctěné přednášející, kteří vás uvedou do problematiky tématu webináře a v diskuzi odpoví na vaše dotazy.

MUDr. Mária Michalovičová

Přednášející

Primářka oddělení pneumologie a ftizeologie, Žamberk

Více informací

Mgr. Zuzana Kršáková

Přednášející

Studentka doktorantského studia fyzioterapie v kinantropologii

Více informací

MUDr. Matěj Falc

Přednášející

Lékář interního oddělení a iniciátor mediální kampaně #opětspolu

Více informací

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.

Přednášející

Pediatrička a infektoložka infektologické ambulanci, Košice

Více informací

MUDr. Daniel Dražan

Host diskuze

Praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec

Více informací

Mgr. Aneta Bednářová

Moderátorka

Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která se zaměřuje na vzdělávání

Více informací

Na co se můžete těšit?

Se svými přednáškami opět vystoupí odborníci z obou zemí, tentokrát se budeme hlouběji zabývat léčbou postcovidových stavů a možnými vedlejšími účinky a příhodami po očkování proti COVID-19. Uvítáme vaše dotazy k tématu webináře, na které budou naši hosté odpovídat v diskuzi. Dotazy můžete posílat písemně v průběhu webináře prostřednictvím chatu. Věříme, že jste na našich webinářích načerpali užitečné informace a doufáme, že tento webinář bude posledním s hlavním tématem COVID-19 a v dalších akcích se budeme moci zaměřit na jiné oblasti zdraví a prevence.

PostCOVID syndrom

Přednášející: MUDr. Mária Michalovičová (ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk, ČR)

Témata přednášky:
 • Co je „Post-COVID“ syndrom?
 • Jak se léčí?
 • Kdy navštívit lékaře?
 • Jak dlouho mohou přetrvávat potíže po překonání onemocnění COVID-19?

Možnosti plicní rehabilitace u onemocnění COVID-19

Přednášející: Mgr. Zuzana Kršáková, doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. (Katedra fyzioterapie Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, ČR)

Témata přednášky:
 • Komu všemu je plicní rehabilitace určena?
 • Co všechno je součástí plicní rehabilitace?
 • Techniky pro usnadnění dýchání a zvýšení tolerance zátěže.
 • Ukázka dechového cvičení užitečná také pro populaci bez dechových obtíží.

MLS terapie postCOVID syndromu

Přednášející: MUDr. Matěj Falc (Nemocnice Slaný, Slaný, ČR)

Témata přednášky:
 • Co je MLS laser?
 • Proč podstoupit MLS léčbu?
 • První výsledky, úskalí terapie.

Vedlejší příhody po očkování proti COVID-19 - důvod k obavám?

Přednášející: MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH. (DFN Košice, Košice, SR)

Témata přednášky:
 • Co jsou vedlejší příhody po očkovaní a jak se hodnotí?
 • Jaké zdravotní komplikace mohou ne/souviset s očkováním?
 • Kdy je zvýšené riziko výskytu vedlejších příhod?
 • Je možné zamezit obavám z očkování?

Diskuze

 • Přednášející.
 • Host – MUDr. Daniel Dražan.
 • Moderátor.
 • Písemné dotazy od diváků.

Online přenos

Přejeme příjemnou podívanou

Pokud se vám video nespustí automaticky, obnovte stránku pomocí klávesy F5.

Děkujeme!

Naši sponzoři a partneři

Hlavní partner

Partner

Top