O projektu

Naše organizace se aktivně podílí na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí, což je jedním z hlavních pilířů naší činnosti.

Zde vám přinášíme online webináře s tématy souvisejícími se zdravím a zdravým životním stylem. Webináře jsou určeny pro diváky z řad pacientských organizací, široké veřejnosti a také zdravotnickým pracovníkům.

Při příležitosti „Světového dne onkogynekologických diagnóz“ jsme pro vás připravili další česko-slovenský webinář s názvem:

Prevence onkogynekologických onemocnění.

Věříme, že informace předané našimi hosty pomohou nám všem k lepší orientaci v záplavě mnohdy nepřesných či protichůdných vyjádření z různých informačních zdrojů a „samozvaných odborníků“.

Další informace o naší organizaci a činnosti naleznete na www.ovahelp.cz

Hosté

Dovolte nám představit ctěné hosty, kteří vás uvedou do problematiky tématu webináře a v diskuzi odpoví na vaše dotazy.

Prof. Jiří Sláma, Ph.D.

Přednášející

Více informací

MUDr. Adam Adamec

Přednášející

Více informací

Mgr. Petra Adámková

Host

Více informací

Jana Pifflová Španková

Host

Více informací

Vanda Kofroňová

Moderátorka

Více informací

Na co se můžete těšit?

Se svými přednáškami opět vystoupí odborníci z obou zemí, tentokrát se zaměříme na prevenci onkogynekologických onemocnění. Nosným tématem webináře bude nejpreventabilnější karcinom děložního hrdla, neboli čípku. Uvítáme vaše dotazy k tématu webináře, na které budou naši hosté odpovídat v diskuzi. Dotazy můžete posílat písemně v průběhu webináře prostřednictvím chatu. Věříme, že načerpáte hodnotné a užitečné informace.

Skríning rakoviny děložního hrdla a očkování.

Přednášející: MUDr. Adam Adamec (I. gynekologicko-porodnická klinika LF UK a UN Bratislava, SR)

Témata přednášky:
  • Rizikové faktory karcinomu děložního hrdla.
  • Co je HPV infekce?
  • Jak na prevenci?

Novinky v prevenci rakoviny děložního čípku.

Přednášející: Prof. Jiří Sláma, Ph.D. (gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, ČR)

Témata přednášky:
  • Jaké jsou limity prevence?
  • Co je HPV test?
  • Sebetestování v domácím prostředí.

Diskuze

  • Přednášející.
  • Hosté: Mgr. Petra Adámková, Jana Pifflová Španková.
  • Moderátor.
  • Odpovědi na písemné dotazy od diváků z chatu.

Záznam online přenosu

Přejeme příjemnou podívanou

Pokud se vám video nespustí automaticky, obnovte stránku pomocí klávesy F5.

Děkujeme!

Naši sponzoři a partneři

Hlavní partner

Partner

Top